Els primers parlants de l’aragonès oriental van ser els familiars d’en Pingu

Un estudi encarregat pel Gobierno de Aragón a la Real Academia Española de la Lengua (RAE) sosté que l’aragonès oriental “no té res a veure amb altres dialectes insignificants que es parlen a la península. Sobretot, ara que alguns analfabets el volen relacionar amb parlars marginals com el català”. Els intel·lectuals que han redactat l’informe apunten que les arrels lingüístiques d’aquest suposat idioma “no són les llengües romàniques, sinó els vocables inintel·ligibles amb què es comunicaven els membres de la família d’en Pingu (seperiponi seberecande, berefore berenare, anxiuone norombaque, moc-moc). En aquests moments, és l’opció acadèmicament més sòlida i rigorosa que contemplem”, indiquen els lingüistes de la RAE.

[Read more…]

%d bloggers like this: