Hermínia respon #35 – Els sexe als 80

L’àvia Hermínia truca a un telèfon d’informació sexual per a joves fruit d’unes picors terribles després del seu primer encontre amb un senyor “que va fer un neumotòrax al febrer però empeny com un bou”.

%d bloggers like this: